Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Nagłówek

Aktualności

Przedłużenie naboru wniosków.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zachęca pracodawców do skorzystania z dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Informacja dotycząca składania oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zapraszamy do korzystania w ramach modułu www.praca.gov.pl z możliwości przesłania ww. oświadczenia drogą elektroniczną

Plan szkoleń na rok 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zaprasza do udziału w szkoleniach przewidzianych w „Planie szkoleń na rok 2016”

Projekt „Aktywni powyżej 29 roku życia”.

Nabór wniosków

Informacja o dniu wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy

Informujemy, że 24 grudnia 2015 r. (wigilia) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy będzie nieczynny.

Wykaz porad i informacji grupowych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy - Centrum Aktywizacji Zawodowej - w I kwartale 2016 roku

Doradcy zawodowi zapraszają do udziału w poradach i informacjach grupowych planowanych w I kwartale 2016r.

Bon na zasiedlenie.

Wstrzymanie naboru wniosków.

Współpraca w zakresie przygotowania planu szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania planu szkoleń na rok 2016 dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Nabór wniosków

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz staże dla skierowanych bezrobotnych.

Wyświetlanie 1 - 10 z 43 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę