Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Nagłówek

Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

„Aktywni powyżej 29 roku życia (III)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni powyżej 29 roku życia (III).

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (III)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (III)”.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

Bon na zasiedlenie

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie Bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Wniosek o refundację części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia.

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w terminie od 13.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Wykaz informacji grupowych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy – Centrum Aktywizacji Zawodowej - w II kwartale 2017 roku.

Doradcy zawodowi zapraszają do udziału w informacjach grupowych planowanych w II kwartale 2017 r.

Wykaz porad grupowych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy – Centrum Aktywizacji Zawodowej - w II kwartale 2017 roku.

Doradcy zawodowi zapraszają do udziału w poradach grupowych planowanych w II kwartale 2017 r.

Wyświetlanie 1 - 10 z 134 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę