Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec stycznia 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nidzickim (I)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadającymi świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Program jest realizowany w ramach rezerwy ministra właściwego do spraw pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje program pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy "

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje projekt pn. „Aktywni powyżej 30 roku życia (VII)”

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę