Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nidzickim (I)” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadającymi świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych. Program jest realizowany w ramach rezerwy ministra właściwego do spraw pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje program pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy "

Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje projekt pn. „Aktywni powyżej 30 roku życia (VII)”

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę