Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadającymi świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę