Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Nagłówek

Aktualności

 • Wsparcie psychologiczne oraz porady prawne.

  Od czerwca funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy PUNKT KONSULTACYJNY, w ramach którego można uzyskać nieodpłatnie wsparcie psychologiczne oraz porady prawne (w sprawach rodzinnych).

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań integracyjnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

 • Opieka nad dziećmi do lat 3

  Formy opieki nad dziećmi do lat 3

 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

  Od 01.09.2014r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Zapraszamy na szkolenie grupowe „Szwaczka”

  Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabór na szkolenie grupowe „Szwaczka”

 • Szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

  W dniach od 08.09.2014 r. do 26.09.2014 r. odbędzie się szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

  Wolne środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

 • Bon szkoleniowy.

  Nowa forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia umożliwiająca skierowanie bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 • Bon stażowy.

  Nowa forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy.

 • Bon na zasiedlenie.

  Nowa forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych do 30 roku życia zamierzających podjąć poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

Wyświetlanie 561 - 570 z 581 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę