Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim(I) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (I)". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota środków...

Cel główny Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej przez 80% w grupie 150 osób oraz uzyskanie zatrudnienia przez 53 osoby w okresie IX 2012 r. – II 2014 r. Okres realizacji - 01.09.2012 r. - 28.02.2014 r. Wartość projektu 1 661 759 zł Liczba osób objętych wsparciem 150 osób...

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA" wraz z Powiatowymi Urzędami Pracy w Nidzicy, Szczytnie i Mrągowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Własny biznes – sposób na życie II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim(I) Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nidzickim (I)". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kwota środków...

W ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

9,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę